Gdzie należy napisać testament?

Gdzie należy napisać testament?

Prawo spadkowe daje możliwość dowolnego rozporządzania swoim majątkiem, zawierając przepisy, które pozwalają na przekazanie swoich dóbr innym osobom zarówno na podstawie szczegółowo opisanych zasad dziedziczenia, jak i sporządzonego testamentu. W pierwszym przypadku...