Czy umowa ustna jest ważna w świetle prawa?

Nie wszyscy świadomi są tego, że umowa ustna jest obowiązującym według prawa rodzajem umowy. Wiele osób każdego dnia zawiera ten rodzaj umowy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Czy taka umowa musi mieć określoną formę, aby być ważna w świetle prawa? Jak można egzekwować jej postanowienia?

Umowa ustna – czy mogę ją zawrzeć?

Zapewne zastawiasz się, czy umowa usta może zostać zawarta w każdym przypadku? Poza pewnymi wukluczeniami – tak. W obowiązujących przepisach prawa wyróżnionych jest tylko kilka sytuacji, w których umowa ustna nie może zostać zawarta, są to:

  • umowy kredytowe,
  • pożyczki na sumy większe niż 500 zł,
  • umowy notarialne,
  • umowa dzierżawy przedsiębiorstwa,
  • umowa wykonywania działalności zawodowej na podstawie stosunku pracy.

Te umowy można zawrzeć tylko na piśmie! W niektórych przypadkach, na przykład w urzędach czy innych instytucjach, może się okazać, że umowa pisemna jest wymagana mimo zawarcia umowy ustnej. Poza tymi przypadkami umowa ustna można zawrzeć umowę w tej formie, ponieważ prawo nie narzuca jej konkretnej formy.

Czy przepisy określają to, jak dokładnie umowa ustna powinna wyglądać? Nie jest to jasno przedstawione, umowa ustna jest po prostu jasno wyrażonym oświadczeniem woli. Jednak, aby jakakolwiek umowa była ważna, konieczne jest ustalenie wszystkich ważnych kwestii. I tak na przykład, jeśli mowa o umowie kupna-sprzedaży, to musimy najpierw dogadać kwestie ceny. A jeśli chodzi o umowę wykonania prac budowlanych – należy ustalić, do kiedy zostaną odebrane i jaki jest czas na poprawki.

Zerwanie umowy ustnej

Co w sytuacji, kiedy jedna ze stron nie dotrzyma warunków umowy ustnej? Adwokat wtedy może się przydać! Niestety, ale w takiej sytuacji dochodzenie swoich praw staje się trochę bardziej kłopotliwe, szczególnie jeśli nie mamy świadków danej sytuacji. Za dowody mogą posłużyć zeznania innych, e-maile czy SMSy wskazujące na zawarcie takiej umowy.

W sytuacji, kiedy jedna ze stron nie wywiążę się z warunków umowy ustnej, można swoich praw dochodzić w sądzie. Taka umowa, podobnie jak umowa pisemna, zobowiązuje bowiem do dotrzymania warunków.

Wróć