Czym zajmuje się kancelaria radcy prawnego?

W życiu mogą zdarzyć się sytuacje, w których potrzebna jest pomoc osoby mającej rozeznanie w sprawach sądowych, znających prawo od podszewki. Czy wiecie, że w takich sytuacjach najszybciej rozwiązanie zaproponuje radca prawny? Nie często rozmawia się o tym, czym zajmuje się radca prawny? Z jakimi dokładnie sprawami można się zwrócić o pomoc do kancelarii radcy prawnego? Oto lista najczęściej słyszanych pytań, jakie zadają nam klienci.

Kim jest radca prawny?

Radcą prawnym może zostać osoba, która:

-ma pełną osobowość prawną,
-nie była karana, ani skazana prawomocnym wyrokiem,
-ukończyła 5. letnie studia prawnicze,
-odbyła 3. letnią aplikację radcowską w Polsce,
-złożyła egzamin radcowski,
-dokonała wpisu na Krajową Listę Radców Prawnych i złożyła ślubowanie.

Czym zajmuje się kancelaria radcy prawnego?

Zadaniem radcy prawnego jest pomoc w znalezieniu rozwiązania różnych spraw, problemów natury prawnej. Radca prawny może również reprezentować nas przed sądem, pomóc w sporządzaniu umów. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, do kancelarii radcy prawnego zgłaszają się zarówno osoby fizyczne, jak i właściciele firm. Często osoby prawne jak np. spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, spółki kapitałowe korzystają z usług radcy prawnego w formie stałej współpracy.

Do obowiązków radcy prawnego będzie zatem należeć:

-obsługa prawna firm,
-negocjowanie warunków umów handlowych i sporządzanie ich,
-obsługiwanie zgromadzeń wspólników,
-przygotowywanie opinii prawnych,
-sporządzanie regulaminów, pism procesowych itp.

Czy korzystanie z usług radcy prawnego jest konieczne?

Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Nikt nikogo nie może zmusić do przestąpienia progu kancelarii. Jednak biorąc pod uwagę złożoność polskiego prawa i prawa unii europejskiej (coraz częściej współpracujemy z podmiotami z zagranicy w ramach prowadzonej działalności), warto poradzić się radcy prawnego co do kształtu podpisywanej umowy handlowej, celem uniknięcia problemów w przyszłości. Radca prześledzi umowę pod kątem zabezpieczenia naszych interesów, sprawdzi poprawność zapisu pod względem merytorycznym i formalnym.

W życiu codziennym radca prawny pomoże w sprawach spadkowych, podziału majątku, czy też w trudnych momentach naszego życia, trudności w uzyskaniu odszkodowania za uszkodzenia ciała, odzyskania należności od instytucji państwowych, ubezpieczalni itp.

Czy korzystanie z usług radcy prawnego jest bezpieczne?

Zawód radcy prawnego należy do zawodów zaufania publicznego, co oznacza, że radcę prawnego obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej. Wszystkie informacje przekazane w kancelarii zostają za zamkniętymi drzwiami, żadna informacja nie wydostanie się na światło dzienne. Dodatkowo celem podniesienia bezpieczeństwa swoich klientów, kancelarie radcy prawnego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Wróć