Kiedy małżonek może żądać alimentów?

Alimenty to według słownikowej definicji „kwoty łożone na utrzymanie osób niemogących się utrzymać samodzielnie przez osoby mający taki obowiązek z tytułu prawa”. Po rozwodzie małżonek znajdujący się w lepszej sytuacji materialnej ma obowiązek płacić alimenty temu, kto znalazł się w sytuacji niedostatku. Choć alimenty są najczęściej przyznawane na dzieci, to jednak w pewnych okolicznościach jeden z byłych współmałżonków może po rozwodzie domagać się także alimentów na siebie. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie: kiedy małżonek może żądać alimentów?

Kiedy można żądać alimentów na siebie?

O alimenty od byłego małżonka można wnosić jedynie w sytuacji, kiedy nie został on uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia lub został uznany za niewinnego. Jeżeli podczas rozprawy rozwodowej małżonek został uznany za winnego rozwodu, niezależnie od tego, jak zła jest jego sytuacja materialna, nie ma on prawa domagać się zasądzenia alimentów od niewinnego małżonka.

Małżeństwo wiąże się z obowiązkiem alimentacyjnym zarówno na dzieci, jak i na rzecz małżonka. Związek małżeński zobowiązuje obie strony do dostarczania wzajemnie środków utrzymania. Gdy rozwód został orzeczony bez orzekania o winie, jeden z małżonków znajdujący się w niedostatku może wnioskować o alimenty. Mówiąc o stanie niedostatku, mamy na myśli takie położenie, gdy jeden z byłych małżonków nie potrafi zaspokoić w całości lub w części swoich uzasadnionych potrzeb życiowych. Są to między innymi takie sytuacje jak: brak pieniędzy na uregulowanie czynszu, zakup niezbędnych leków czy jedzenia. Dodatkowym warunkiem ubiegania się o alimenty na siebie jest niemożność dodatkowego dorabiania wynikająca np. z braku kwalifikacji albo poświęceniem większości czasu na wychowanie dzieci. Warto dodać, że alimenty wypłacane przez byłego małżonka nie mają na celu wyrównania jakości jego obecnego życia do stanu sprzed rozwodu, a jedynie wyciągnięcie go z niedostatku. Obowiązek dostarczania środków utrzymania w takim wypadku wygasa po upływie pięciu lat od daty orzeczenia rozwodu.

Chcąc skorzystać po rozwodzie z możliwości uzyskania alimentów na siebie, najlepiej zgłosić się do naszej kancelarii radcy prawnego. Mamy duże doświadczenie i wiedzę niezbędną do prowadzenia spraw związanych z ustalaniem alimentów zarówno na rzecz dzieci, jak i współmałżonków.

Kiedy można żądać alimentów na dziecko?

Jeżeli rozwodzące się małżeństwo ma dziecko, przysługują mu alimenty. Są to świadczenia finansowe (i wychowawcze) płacone w sytuacji, gdy dziecko nie może się jeszcze samodzielnie utrzymać. Obowiązek płacenia alimentów na dzieci nie wygasa w ich osiemnaste urodziny. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę (a jej celowość znajduje uzasadnienie w wynikach), to nadal przysługują mu alimenty. Jeżeli nawet pracuje dodatkowo, ale uzyskiwane przychody są niewielkie i nie wystarczają na pokrycie jego usprawiedliwionych potrzeb życiowych, to rodzic nadal będzie zobowiązany do wypłaty świadczeń alimentacyjnych.

Alimentów na dziecko nie można natomiast żądać, jeżeli istnieją dochody z majątku dziecka, które pozwalają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Wróć