Komu powierzyć prowadzenie sprawy spadkowej?

Sprawy spadkowe nie należą do najłatwiejszych. W przypadku śmierci bliskiej osoby w momencie otrzymania spadku czeka nas szereg formalności, które mają na celu stwierdzenie nabycia spadku i prawo do dysponowania w nim w całości. Najbezpieczniej zrobić to pod opieką doświadczonej osoby, biegłej w prawie, co jak się za chwilę okaże, nie jest kosztowne, a niesie za sobą szereg korzyści.

Zaniedbanie spraw spadkowych, odkładanie kwestii formalnych na dalszy plan, z czasem może się okazać dla nas bardzo kłopotliwe. Zwłaszcza jeśli przedmiotem spadku są nieruchomości. Sprzedaż mieszkania, domu, który odziedziczyliśmy w spadku. wymaga wcześniejszego uregulowania prawa do dysponowania majątkiem zmarłego.

Dlaczego należy sądownie stwierdzić nabycie spadku?

Dysponowanie otrzymanym po zmarłym majątkiem, czyli dajmy na to wypłata pieniędzy, sprzedaż samochodu, nieruchomości, dysponowanie przedmiotami wchodzącymi w skład majątku zmarłego wymaga od nas posiadania prawa do tego typu czynności prawnych. Potrzebne jest nam postanowienie, które określa, kto jest spadkobiercą i jaką częścią majątku może dysponować. Takie stwierdzenie nabycia spadku to nic innego jak sprawa spadkowa.

Jeśli nie dopilnujemy stwierdzenia nabycia spadku, w chwili jego otrzymania, w momencie, kiedy będziemy chcieli podjąć jakiekolwiek czynności prawne, o których pisaliśmy wyżej, wcześniej musimy uruchomić postępowanie spadkowe, poinformować innych spadkobierców, co czasem nie jest wcale prostą i oczywistą sprawą.

Kto ma prawo uruchomić sprawę spadkową w sądzie?

Sprawa sądowa jest uruchamiana na wniosek osoby, która chce stwierdzić nabycie spadku, ma w tym tzw. interes prawny. Każda z osób, która ma interes prawny w spadku, kieruje się innymi pobudkami. Sprawę spadkową mogą uruchomić:

  • Spadkobierca,
  • Zapisobiorca,
  • Wierzyciel spadkodawcy,
  • Wierzyciel spadkobiercy.

Spadkobierca potrzebuje potwierdzić swoje prawo do dysponowania spadkiem, zapisobiorcy zależy na wykonaniu zapisu przez spadkobiercę, a wierzyciele chcą po prostu dochodzić spłaty swoich należności od spadkobiercy. Jak sprawę spadkową nie tylko my, jako spadkobiercy, możemy uruchomić, ale będąc spadkobiercą, możemy zostać poinformowani o uruchomieniu sprawy spadkowej przez którąś ze stron, która ma w tym interes.

Czy sprawa w sądzie i stwierdzenie nabycia spadku jest drogie?

Zlecając radcy prawnego dopilnowanie wszelkich formalności związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, podlega opłacie stałej i wynosi jedynie 100 zł, bez względu na wartość spadku. Żeby móc swobodnie dysponować otrzymanym majątkiem w spadku potrzebujemy prawnego poświadczenia swych praw – aktu poświadczającego dziedziczenie lub stwierdzenie nabycia spadku. Jest ono niezbędne do żądania od osób trzecich, niemających prawa do spadku z tytułu dziedziczenia np. żądania spłaty należności od dłużnika spadkodawcy.

Gdzie należy złożyć wniosek o uruchomienie sprawy sądowej?

Wniosek o uruchomienie sprawy spadkowej składa się we właściwym sądzie rejonowym, ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Jeśli spadkodawca mieszkał poza granicami Polski lub nie da się tego ustalić, właściwym sądem będzie sąd spadkowy, czyli sąd w miejscu, w którym znajduje się majątek spadkowy (lub część, którą dysponuje spadkobierca). W ostateczności może to być sąd rejonowy, dla m.st. Warszawy.

 

Wróć