Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Prowadząc własną firmę, zarówno duże przedsiębiorstwo, jak i jednoosobową działalność gospodarczą, należy przestrzegać i dostosowywać się do obowiązującego prawa. Niezbędna jest więc jego znajomość. Niestety współczesny obrót gospodarczy jest bardzo skomplikowany. Wszelkie kwestie związane z podatkami, zawieraniem umów, podejmowaniem strategicznych dla rozwoju firmy decyzji wymagają niekiedy bardzo szerokiej wiedzy, która niejednokrotnie przekracza możliwości przedsiębiorcy skupionego przede wszystkim na swoim biznesie. Dlatego właśnie pomocna może okazać się kompleksowa pomoc prawna.

Co wchodzi w zakres pomocy prawnej dla firm?

Coraz więcej firm decyduje się na współpracę z prawnikami. Jest to nie tylko rozsądne, ale i bardzo ułatwiające funkcjonowanie na rynku podejście. W dzisiejszych czasach przepisy prawa stale się zmieniają, a na przedsiębiorcach spoczywa coraz więcej obowiązków administracyjnych. Chociaż wydawać by się mogło, że pomoc prawnika konieczna jest wyłącznie wtedy, gdy pojawiają się poważne kłopoty, to jednak w praktyce jego wsparcie może okazać się bardzo ważne na każdym etapie funkcjonowania firmy.

Szczegółowy zakres usług w ramach współpracy z kancelarią prawną zawsze zależy od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. W ramach świadczonych usług zapewniane jest m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie dokumentacji (np. umów) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, doradztwo podczas podejmowania strategicznych dla firmy decyzji itd.

Oprócz tego w ramach pomocy prawnej klienci mają zapewnione reprezentowanie przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi. Nasza kancelaria radcy prawnego prowadzi też sprawy toczące się przed organami administracji publicznej, w tym przygotowuje ponaglenia, zażalenia, odwołania i skargi, w tym również na bezczynność czy przewlekłe prowadzenie postępowania. Przygotowujemy też pisma procesowe i zastępstwa procesowe przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej.

Wróć