USŁUGI


Kancelaria Radcy Prawnego Wioletta Kalamarz świadczy usługi zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i klientów indywidualnych.

Radca prawny

Radca prawny świadczy usługi zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Do naszych obowiązków należy udzielanie porad z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i rodzinnego, a także karnego i prawa pracy. Sporządzamy również pisma, takie jak odwołania i zażalenia oraz reprezentujemy klienta przed sądami i organami administracji publicznej.

Pomoc dla przedsiębiorców

W dzisiejszych czasach, wobec stale zmieniających się przepisów prawa, a także z ciągle zwiększającym się formalizmem oraz rosnącą świadomością prawną społeczeństwa, podmioty gospodarcze zarówno te prowadzące jednoosobową działalność gospodarcza, jak i średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w administracji rządowej, kancelaria oferuje pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw administracyjnych jak i pomoc wewnątrz przedsiębiorstwa w sprawach cywilnych.

Zakres usług obejmuje:

reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi

prowadzenie spraw toczących się przed organami administracji publicznej, w tym sporządzanie ponagleń, zażaleń, odwołań i skarg, jak również na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania,

udzielanie porad prawnych

sporządzanie opinii prawnych

przygotowywanie pism procesowych i zastępstwa procesowego przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej

– sprawdzanie dokumentacji pod kątem ich zgodności z przepisami prawa

Pomoc dla Klientów indywidualnych

Pomoc prawna skierowana do osób fizycznych dotyczy przede wszystkim udzielania porad prawnych, zastępstwa procesowego przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej, sporządzanie pism procesowych, umów oraz opinii prawnych.

Zakres usług obejmuje:

prawo cywilne w szczególności gospodarka nieruchomościami,

prawo rodzinne tj. alimenty, rozwód, separacja, uznanie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, podział majątku wspólnego,

prawo administracyjne – prowadzenie spraw toczących się przed organami administracji publicznej, w tym sporządzanie ponagleń, zażaleń, odwołań i skarg jak również na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania,

doradztwo w zakresie prawa karnego.