Prawo administracyjne – opinie prawne, pisma

Wydajemy opinie prawne i sporządzamy pisma procesowe w ramach zagadnień związanych z prawem administracyjnym. Jest ono regulowane przez przepisy zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego, w Konstytucji, ustawach, rozporządzeniach (również tych z mocą ustawy), a także w źródłach prawa miejscowego. W postępowaniu administracyjnym niezbędna jest rozległa wiedza, dzięki której rozstrzygnięcie sprawy będzie na korzyść naszego klienta.

Reprezentujemy naszych klientów

Nasi klienci mogą skorzystać z porady prawnej, która wyjaśni sposób postępowania w ich sprawie oraz skorzystać z usług, w ramach których reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej. Bez względu na decyzję, w kancelarii zostaną Państwo poproszeni o dokładne przedstawienie sprawy oraz dokumentów, które są z nią związane. Zapewniamy całkowitą poufność – obowiązuje nas tajemnica zawodowa. Następnie szukamy rozwiązania, dzięki któremu możliwe jest sprawne rozstrzygnięcie sporu lub uzyskanie satysfakcjonującej decyzji.
Reprezentując naszych klientów przed właściwymi dla ich zamieszkania organami administracyjnymi, postępujemy zgodnie z zasadami wskazanymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Zapewniamy, że o wszystkim będziemy Państwa informować, a przebieg postępowania nie będzie dla Państwa czymś skomplikowanym.
Do naszych zadań należy również sporządzanie dokumentów stanowiących odpowiedź na decyzję organu, przed którym sprawa była prowadzona. Dlatego zajmiemy się złożeniem ponagleń, zażaleń i odwołań do instancji wyższych, a także skargami na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.