Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje szereg czynności związanych z podziałem majątku, ustaleniem rodzicielstwa oraz władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Wskażemy rozwiązania i zajmiemy się obsługą prawną klientów, których sprawy dotyczą rozwodu i separacji, a także alimentów. Oferujemy doradztwo prawne, sporządzanie pism oraz reprezentowanie klientów przed właściwymi organami. Zapewniamy całkowitą poufność.

Prawo rodzinne – usługi

Przygotowaliśmy dla naszych klientów szeroką ofertę usług związanych z prawem rodzinnym. Zajmujemy się zagadnieniami dotyczącymi podziału majątku, w ramach których oferujemy doradztwo oraz reprezentujemy klientów w sprawach związanych między innymi z:
• podziałem majątku wspólnego małżonków,
• ustanowieniem rozdzielności majątkowej,
• wyłączeniem odpowiedzialności za zobowiązania, które zaciągnął jeden z małżonków.
Pomagamy naszym klientom w rozwiązaniu sporów dotyczących władzy rodzicielskiej. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi:
• ustalenia miejsca pobytu dziecka,
• ustalenia i egzekwowania kontaktów z dzieckiem,
• ustalenia, zawieszenia, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej,
• przysposobienia.
Oferujemy również pomoc w zakresie ustalenia rodzicielstwa, a więc ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa, a także zmiany nazwiska dziecka oraz uznania dziecka i unieważnienia uznania dziecka.

Prowadzimy sprawy związane z ustaleniem alimentów na rzecz dziecka lub współmałżonka. Składamy wnioski o podwyższenie lub obniżenie alimentów, a także o wygaśnięcie obowiązki alimentacyjnego.
Podejmujemy się również zagadnień z zakresu rozwodu i separacji. Służymy radą i reprezentujemy naszych klientów w sprawach o separację i rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie, a także w sprawach, które są z nimi związane, między innymi:
• ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron,
• ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci stron,
• ustalenie kontaktów.
Pomożemy również sporządzić wniosek o świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci i małżonka przed rozwodem lub w procesie o rozwód.