WYNAGRODZENIE


Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od zawiłości sprawy, nakładu pracy a także od indywidualnych możliwości finansowych każdego Klienta.

Stawki wynagrodzenia nie mogą być jednak niższe niż jest to zapisane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(Dz.U. z 05.11.2015 r. poz. 1804; zm. Dz.U. z 12.10.2016 r. poz. 1667) 2015 r