Prawo administracyjne

Pomagamy naszym Klientom w sprawach dotyczących prawa administracyjnego. Zajmujemy się wydawaniem opinii prawnych i sporządzeniem pism procesowych. Przepisy dotyczące tej gałęzi prawa, znajdują się w kodeksie postępowania administracyjnego, w Konstytucji, różnych ustawach oraz rozporządzeniach. Nasi radcy prawni mają rozległą wiedzę w tym zakresie i pomogą Państwu w znalezieniu konkretnych przepisów prawnych, znajdujących zastosowanie w danej sprawie.

akta spraw

W jaki sposób pomagamy Klientom?

Nasza współpraca z Klientami zazwyczaj rozpoczyna się od porady prawnej, podczas której wyjaśniamy, jak będzie przebiegała dana sprawa. Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji i konkretnego planu działania. Następnie reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej. Warto pamiętać o tym, że obowiązuje nas tajemnica zawodowa. Wszystkie informacje, które nam Państwo powierzą, nie zostaną przez nas przekazane nikomu innemu. W dalszym toku sprawy przygotowujemy dokumenty będące odpowiedzią na decyzję organów administracyjnych. Możemy się zająć m.in. złożeniem ponaglenia, zażalenia lub odwołania.