Prawo cywilne

Prawo cywilne jest jedną z najistotniejszych gałęzi prawa. Ma ono duże znaczenie w życiu codziennym, ponieważ reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. W ramach usług związanych z prawem cywilnym, zajmujemy się m.in. prawem umów, które dotyczy weryfikacji umów pod kątem ukrytego ryzyka, ich przygotowywania oraz opiniowania. W skład prawa cywilnego wchodzi także:

  • Prawo rzeczowe – sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości, przygotowywanie transakcji na nieruchomościach, audyty prawne nieruchomości, pomoc w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości i opiniowanie zagadnień związanych z prawem rzeczowym.
  • Prawo spadkowe – sporządzanie testamentów, doradztwo dotyczące przyjęcia lub odrzucenia spadku, wykonywanie lub podważanie testamentów, reprezentacja Klientów przed organami administracyjnymi.
  • Prawo odszkodowawcze – sprawy związane ze szkodami na mieniu, szkodami na osobie, szkodami spowodowanymi błędami medycznymi, szkodami związanymi z wypadkami w miejscu pracy, szkodami z tytułu innych czynów niedozwolonych, szkodami z umów ubezpieczenia, szkodami z tytułu naruszenia praw autorskich i szkodami z tytułu naruszenia dóbr osobistych,

młotek sędziego i otwarta księga