Prawo pracy

Służymy fachowym doradztwem w sprawach związanych z prawem pracy, które reguluje stosunki między pracodawcą i pracownikiem. Zajmujemy się m.in. sporządzaniem pisemnych opinii prawnych, projektów umów dla celów zatrudnienia, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania pracowników, regulaminów BHP i wielu innych. Głównie wspieramy Klientów w sprawach dotyczących:

 • odszkodowań z tytułu niedozwolonego rozwiązania umowy o pracę,
 • ustalenia treści i stosunku pracy,
 • zapłaty odszkodowania z tytułu zawarcia umowy o zakazie konkurencji,
 • przywrócenia do pracy z powodu niedozwolonego rozwiązania umowy,
 • odszkodowania z tytułu wypadków w czasie pracy,
 • ustalenia lub sprostowania treści protokołu o okolicznościach oraz przyczynach wypadku przy pracy,
 • odszkodowania z tytułu choroby zawodowej,
 • odszkodowania z tytuły utraty bądź uszkodzenia przedmiotów (w związku z wypadkiem w czasie pracy),
 • odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika na mieniu pracodawcy,
 • zapłaty roszczeń wynikających z prawa pracy ( jest to np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop lub odprawa emerytalna),
 • wydania lub sprostowania świadectwa pracy,
 • zawarcia spółdzielczej umowy o pracę w spółdzielni pracy.

biurowce