Prawo rodzinne

Oferujemy Państwu pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego. Dokładnie przyglądamy się każdej z powierzonych nam spraw i poszukujemy rozwiązań, które będą najkorzystniejsze dla naszych Klientów. Oprócz doradztwa prawnego, oferujemy także reprezentowanie przed sądem. Przygotowujemy niezbędną dokumentację oraz wnioski. Zajmujemy się przede wszystkim sprawami dotyczącymi:

 • podziału majątku,
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków,
 • ustalenia i egzekwowania kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenia miejsca pobytu dziecka,
 • ustalenia, zawieszenia, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej,
 • przysposobienia dziecka,
 • ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa,
 • zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa,
 • zmiany nazwiska dziecka/uznania dziecka/unieważnienia uznania dziecka,
 • ustalenia alimentów na rzecz dziecka lub współmałżonka,
 • zniesienia (po ustaniu obowiązku alimentacyjnego) lub zmniejszenia alimentów,
 • rozwodu lub separacji (z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie),
 • ustalenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi,
 • ustalenia miejsca zamieszkania małoletnich dzieci,
 • ustalenia kontaktów z rodzicami.

figurka Temidy i obrączki