Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem. Na całkowity koszt usługi wpływ ma m.in. nakład pracy i stopień trudności sprawy. Pod uwagę bierzemy także możliwości finansowe naszych Klientów. Stawki wynagrodzenia nie mogą być jednak niższe niż te, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych – Dz.U. z 05.11.2015 r. poz. 1804; zm. Dz.U. z 12.10.2016 r. poz. 1667.

książki z prawem